СӨӨЛЖЛӨХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

шатарчлан тавих. шатрын хөлөг мэт солбиж тавих, өрөх. (сөөлжлөн өрөх.)

Үг оруулсан: Г.Өнөржаргал
Толгой үг болон үгийн тайлбар нэмсэн Танд баярлалаа.

Тайлбар оруулсан: Д.Уртнасан - ᠌᠌"Монгол толь" төсөл 2015-05-23

Толгой үг болон үгийн тайлбар нэмсэн Танд баярлалаа.

Д.Уртнасан - ᠌᠌"Монгол толь" төсөл2015-05-23 12:58:12