МЭРГЭЖЛИЙН БОКС
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хамгаалалтгүй (дуулгагүй) нийт 12 үе тоглодог боксын спортын нэг төрөл.