БОД ИДСЭН БООХОЙ ШИГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[хэлц] Сэтгэл маш ханамжтай байдал.