СУЖҮ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Солонгос цагаан архи. ()