ХИРДХИЙХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Аймшигтай болон муу зүйлээс хүчтэй цочин эвгүйцэх. ()