ТУЛАМ ХӨӨРӨГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Арьсаар хийсэн, гал хөгжөөх зориулалттай уран дархны хэрэгсэл.