ҮҮРИЙН ТУЯА
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

1. Гэгээ орж эхлэхээс нар мандах хүртэл үеийн гэрэл гэгээ, гэрлийн цацраг


2. Нэгэн зүйл эрдэнийн чулуу-rodonit.