БОДЬ МОД
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Удамбарын төрлийн халуун оронд ургадаг, нарийн шовх үзүүртэй, өндгөн том навчтай, хавтгай бөөрөнхий, харавтар бор жимстэй, дурс хар, мөнх ногоон дэлгэрэнгүй...