БОР ГУВАЙ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Үндэслэг бөгөөд цардууллаг бор иштэй, дугариг урт навч, жүрж адил улаан цэцэгтэй, жимс гонзгойвтор олон наст өвслөг ургамал.