БАДАГЛАЛ ЗҮЙ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[уран зохиол] Айзам аялгын нэгэн бүхэл бүтэц-зохиомж болсон бадаг хэрхэн бүтэж бүрдсэн хийгээд түүний хэлбэр байгууламж ямар онцлогтой болохыг дэлгэрэнгүй...