БИФШТЕКС
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Давтаж шарсан мах: өндөгтэй бифштекс (нүдэлж шарсан өндгийг хачир болгож нэмсэн давтаж шарсан махтай хоол).