БОРОО ШОГШИХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Шиврэхээс хүчтэй шаагихаас аядуу том дуслаар орох бороо.