ААХЛУУР
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

 Гал хөгжөөх зориулалттай уран дархны хэрэгсэл. Хамгийн жижиг тулам хөөрөг.