ХЭТРҮҮЛЭЛ II
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[нэр томьёо] Яруу сайхны сэтгэгдэл төрүүлэхийн үүднээс юмс үзэгдэл, үйл явдлын аль нэг шинж байдлыг уран сайхны аргаар ихэсгэн давуулж дүрслэх уран дэлгэрэнгүй...