ВАНАДИ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[хими] Хүчил, шүлтийн алинд ч тэсвэртэй, цайвар саарал өнгөтэй, амар хайлдаггүй төмөрлөг махбод.