ХАДАН ХҮЖ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

барагбай.үз ()