ЦАГААН БАТГА
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Арьсны хуурайшил, элэг цөс, ходоод гэдэсний хямралаас болж зовхи, шанаа орчим гардаг цагаан өнгөтэй батга.