БИЛГИЙН НҮД НЭЭГДЭХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Эрдэм ухаанд гүнзгий нэвтэрч орчлон ертөнцийн утга учрыг ухаж мэддэг болох.