ХИАЗТАН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Шувууны төрлийн багийн нэр. Энэ багийн шувууд ус, намгийн ойролцоо амьдардаг бөгөөд цахлай, цууцал, тутгалжин гэх гадаад хэлбэр дүрс, амьдралын дэлгэрэнгүй...