УС ОРОХ II
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Үерийн улмаас усанд автах. ()