УСАН СУХАЙ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Балгана. үз ()