БЛАНК
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

1. Тухайн албан байгууллагын лого бүхий албан хуудас;


2. Хоосон цулгуй.