БОРОО ШИРҮҮСЭХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Бороо ширүүн хүчтэй орох.