УНТАЖ ХЭВТЭХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

1. Нойроо авч, амрах;


2. Ажилд оролцохгүй, залхуурах;
3. Эр эмийн ажил хийх.