ӨВӨӨЛЖТӨН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Шувууны төрлийн багийн нэр. Урт зөөлөн хошуутай, хөл бахимдуу, хөлийн урд гурван хурууны хоёр нь угаараа нийлж ургасан, толгойн дагз хэсэгтээ урт дэлгэрэнгүй...