ҮГЛЭЛ ЯРИА
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[уран зохиол] Ямар нэг хариу шаардахгүйгээр өөртөө буюу бусдад хандаж хэлсэн, нэг талын ганцаарчилсан яриаг хэлнэ. Зохиомжийн нэг гол зүйл, дэлгэрэнгүй...