ХҮНЭЭ БОЛИХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хүний сэтгэл санаа, үйл явдал буруудах.