БАТАРЕЙ II
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Их бууны галын болоод тактикийн үндсэн салбар.