ЖАРД
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Итгэлт торгон цэрэг. ()