ТҮҮХИЙ ЭД БОЛОВСРУУЛАХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Малын арьс шир, ноос үс, бусад түүхий эдийг эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн болгох.