АХИУЛАЛ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Найруулга зүйн ур маягийн нэг. Үг хэлээр хүний сэтгэлийн хөдөлгөөн, үйл явдлын өрнөлийг гаргах зорилготой нэг зүйл давталтын маягийг хэлнэ. ()

Ахиулал

Зочин 2020-09-07 11:33:55