ЧИМЭГ ҮГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[хэл шинжлэл] Хүн, юм, үзэгдэл, үйл явдлыг уран яруу дүрслэн тодорхойлсон уран сайхны тодотгол. ()