БОРВИНООС НЬ ТАТАЖ БОСГОНД ХҮРГЭХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

1. Өсгөх бойжуулах


2. Ивээл үзүүлэн тэтгэх.