НИЛ ЭРДЭНЭ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Нэгэн зүйл эрдэнийн чулуу-ametist.