ХАДНЫ РАШААН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

барагшин. үз ()