БОР ХОШООНГОР
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[ургамал] Гурван салаа уртлаг, дугариг навчны өврөөс цацаг багцаг ургаж, бор цэцэг гардаг, буурцаг жимстэй, үр нь тослог, олон салаа шулуун, дэлгэрэнгүй...