БАЯРТАЙ II
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хүмүүс уулзаад салахдаа хэлэх мэндчилгээний үг.