ЗАМБА III

Амьтны зүйл: замба гүрвэл [амьтан] (могой гүрвэлтэй адил боловч том зүйл гүрвэл) - Эрт урьдаас дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Миний Монгол., замба жирх [амьтан] (хэрмийн овгийн нэгэн зүйл мэрэгч), замба зараа [амьтан] (зараа шиг боловч түүнээс нэлээд том, хортой амьтан) - Амаа ангайсан гүрвэл, адгийн муу арваалж, аюултай хортой замба зараа хүртэл байна. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.

замба гүрвэл могой гүрвэлтэй адил боловч том зүйл гүрвэл
замба жирх хэрмийн овгийн нэгэн зүйл мэрэгч
замба зараа зараа шиг боловч түүнээс нэлээд том, хортой амьтан
Ижил үг:

ЗАМБА I:

ЗАМБА II