САРЗГАЙ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

барзгар байдал; арзгай сарзгай (овон товон барзайсан байдал). ()