БОРООНЫ ХӨРӨӨ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хүйтэн борооны жижиг дусал.