CҮМБЭР УУЛ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хүүхдийн үгээр наадаж тоглодог тоглоом. Тоглохдоо хүүхдүүд хоёр гарын арван хуруугаа урнаар холбож сүмбэр уулыг дүрсэлнэ. Үүнд, баруун гарын чигчий дэлгэрэнгүй...