БОРОЛЗОЙ БОЛЖМОР
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Болжморын овгийн, үүрлэж өндөглөдөг нэгэн зүйл болжмор.