ДАЛАН ДАВХАР БИН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Гурилд тос түрхэн хуйлан мушгиж элдэн хийсэн олон давхар бин.