БАМБАР V
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

1. Урт дугариг навчтай, цэцэг цагаан, өргөс адил үзүүр хурц, богино мөчиртэй, мөнх ногоон бут мод.


2. тус модны бөөрөнхий алиман жимс. ()