БЕНГАЛ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Бенгалын гал (гялалзсан оч үсэргэн шатагч нэгэн зүйл нунтаг).