ХАДНЫ ЦАЙ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

барагшин I. үз. ()