ҮСЧИМТГИЙ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

1. Байн байн, ийш тийш үсрэх


2. Юманд тууштай бус, тогтворгүй хүний төлөв байдал. (Энэ нөхөр нэг юмаа гүйцэд хийдэггүй олон юманд үсчимтгий.)