АРВАН ДӨРӨВТ ШҮЛЭГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[уран зохиол] Дундад зууны үеийн яруу найрагт үүссэн бадаглалын хэлбэр. ()