ШОНХОРТОН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Шувууны бүрдлийн багийн нэр. Энэ багт начин шонхорын чинээ биетэй, хошуу хүчирхэг махир, угтаа нүцгэн арьсан зэтэртэй, хөлдөө хурц махир хумстай дэлгэрэнгүй...