НОЦОРГОНО
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хөх хонхон цэцэгтэй, хатуу үртэй, өтгөн цайвар шар үсээр бүрхэгдсэн өвслөг ургамал, наанги зангуу.